РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЧАСТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ СЕРЕД ЙОГО СПОЖИВАЧІВ